Podmínky rezervace a zapůjčení šatů

Doporučení  pro VÝBĚR a REZERVACI  šatů/oděvů

 1. Na výběr šatů v našem salonu  doporučuji  se předem telefonicky objednat. V případě, že nás navštívíte individuálně je možné, že budete muset počkat až obsloužíme klientku před Vámi.
 2. Na zkoušku si s sebou vezměte lodičky s +/- stejně vysokým podpatkem, na kterém vydržíte chodit celý den/ večer či jeho většinu.
 3. Doplňky k šatům doporučujeme vybírat hned když máte šaty na sobě nebo na krejčovské zkoušce. Pokud je vyberete mezi těmito termíny, šaty Vám pouze přineseme ukázat.
 4. Pokud víte, že na výběr šatů potřebujete více časů, prosíme o informování při objednání termínu zkoušky.
 5. Čas objednané zkoušky může být z provozních důvodů posunut.
 6. Při podepisování rezervační smlouvy na vybraný model šatů platíte zálohu v rozmezí 1000 – 3500,– Kč dle modelu. Tato záloha je do 3 pracovních dnů vratná ve výši 85% a po 3 pracovních dnech je již nevratná.
 7. Při změně termínu vypůjčení šatů Vám zálohu přesuneme na nový termín ,ale již nemusejí být Vámi vybrané šaty takže i na jiný model.
 8. Model šatů můžete vyměnit za jiný do měsíce od podepsání rezervační smlouvy s výjimkou těhotenství.
 9. Zálohy na oděvy je možné uhradit v hotovosti či platební kartou s přiúčtováním bankovního poplatku ve výši 1,5% z hrazené částky dle zákona o platebním styku 284/2009 sb. z 1.11.2009

 

 

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ / PRONÁJMU

 1. Zákazník nesmí ponechat zapůjčené oděvy/věci k užívání jiné osobě.
 2. Šaty půjčujeme čisté, vyžehlené a dle potřeby upravené na míru. Při zapůjčení modelu je třeba si uvědomit, že jde o zapůjčení/pronájem, nikoliv zakoupení/prodej nového zboží.
 3. Šaty jsou zapůjčeny/pronajaty za smluvní cenu od čtvrtku či pátku ( dle dohody) do pondělka do 12-ti hodin – tj. jeden víkend.
 4. Šaty, které vyžadují krejčovské úpravy jsou upravovány až v týdnu  před zapůjčením, ne dříve. Proto je nutné se telefonicky 14 dní před svatbou domluvit na termínu krejčovské zkoušky.
 5. Na krejčovskou zkoušku si prosím s sebou vezměte obuv ( ve které opravu vydržíte chodit po celou dobu co budete mít šaty na sobě – velmi důležité) a dle potřeby prádlo. Pokud máte nějaká specifická přání k vámi vybranému modelu např. odstranění květů, mašle, vytvoření nadýchané sukně atd. , prosíme Vás o včasné upozornění. Většinou se tyto požadavky / úpravy zapisuji hned do rezervační smlouvy.
 6. V případě, že se na šatech dělají větší úpravy je nutné, aby proběhla ještě druhá kr. zkouška po úpravách, aby vše sedělo jak má.
  Na nedostatky, které nebyly předmětem krejčovských zkoušek , nebude brán zřetel , nevztahuje se tedy na ně reklamace.
 7. Pokud nejsou na šatech zapotřebí žádné úpravy, stačí provést pouze jednu kr. zkoušku a následně šaty vyzvednout dle předem dohodnutého termínu.
 8. Jestliže se sama v průběhu 14 dní neobjednáte na  kr. zkoušku šatů i přes to , že jsou na šatech nutné úpravy a boudou se muset udělat na počkání, bude Vám účtován poplatek 300,–Kč.
 9. V ceně částky za  zapůjčení / pronájem se přihlíží k běžnému ušpinění, prachu na vlečce či zašpinění make-upem na korzetu. Za šaty znečištěné natolik, že mají žluté, hnědé až černé či zelené skvrny od trávy nebo mastnoty či červeného vína se vratná záloha na poškození nevrací.
 10. Poškození šatů (roztržení, propálení, otrhání krajů atd.) není zahrnuto v ceně zapůjčení/ pronájmu. Výši náhrady za toto poškození určuje dle jeho rozsahu svatební salon.  Případný potřebný materiál na opravu šatů hradí zákazník, jakož to i práci švadleny 400,–Kč / hodinu. Tyto náklady budou strženy z vratné zálohy na poškození, pokud  je však jejich výše vyšší než je vratná záloha, zákazník je tento rozdíl povinen douhradit.
 11. Při ztrátě či zničení šatů (mechanicky či nevhodným užíváním) natolik, že je již nebude moci agentura dále půjčovat je zákazník povinen zaplatit maloobchodní cenu nových šatů  poníženou o již zaplacené půjčovné.
 12. Při ztrátě oděvu je povinen ohlásit tuto skutečnost firmě bez zbytečného odkladu a přivolat policii.
 13. Zapůjčené věci si zákazník vyzvedne osobně a osobně je i vrátí.
 14. Zákazník nesmí sám zapůjčené oděvy čistit a provádět na nich jakékoliv úpravy.
 15. Za ztrátu ramínka či vaku se účtuje 500,- Kč.
 16. Za nedodržení termínu vrácení šatů se účtuje 2.000,- Kč/den.
 1. Platby za zapůjčení oděvů je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou s přiúčtováním bankovního poplatku ve výši 1,5% z hrazené částky dle zákona o platebním styku 284/2009 sb.  z 1.11.2009

Ceny zde uvedené jsou včetně DPH.